Tænk engang ...

... det gjorde jeg i dag. Ligesom jeg havde håbet på. Ferietanker. Det var det jeg gerne ville bruge denne, min uges ferie på. At komme ud af den daglige rutine og få plads til nogle af de tanker som jeg ved jeg bruger for lidt tid på i hverdagen. Og for meget tid på. Du ved måske hvad jeg mener?

Jeg havde ellers planlagt at komme længere væk. Til andre himmelstrøg. Paris eller Rom. Alene. Ja, det ville sætte gang i tankerne - og vejret ville sikkert også være bedre. Så kunne jeg rigtig komme ud af rutinerne og så se hvad det førte med sig. Men sådan blev det ikke og måske er der en god grund til det. Måske var det vigtigere for mig at forstå hvad det var jeg ledte efter end at lede efter det uden forståelse.

Jeg ledte efter inspiration, grundlag og motivation til at drive mit liv i den rigtige retning i stedet for at lade omgivelserne bestemme. Det lyder som en kliche, og en dårlig en endda. Taget man ordlyden alvorligt lyder det måske dramatisk, som om jeg var fortabt og det var jeg i en eller anden forstand også. Uden at have opdaget det havde jeg skiftet fokus. Jeg havde ikke mistet målet ... det var bare kommet ud af fokus.

Det er i og for sig heller ikke slemt, afhængigt af hvad du ønsker af livet.

Det er ikke nødvendigt at have det samme mål i fokus hele livet. Det er af indlysende årsager ikke sundt at have samme mål i fokus hele livet. Hver dag lærer vi nye ting, som bør tages i betragning i forhold til vores mål i livet. Det gælder også mig, men der er nogle overordnede værdier som gælder i længere tid af gangen. Og jeg tror det er vigtigt at have nogle overordnede værdibegreber, der danner grundlag for ens beslutninger. Et værdigrundlag der definerer hvad der er godt og dårligt. En guide i forhold til at sætte sig mål.

Tror du det er meningen at vi skal bruge vores liv på at arbejde? Ja, måske ... men hvad skal vi arbejde for? For at blive det største og bedste webbureau i verden? For at blive den bedste interface developer? Eller for at Jorden bliver det bedste sted i universet?